ជីវិតរីករាយ-Behappy

គិតល្អ និយាយល្អ ធ្វើតែអំពើល្អ នឹងបានផលល្អ..

ព្រោះស្រលាញ់ ខែ​មីនា 1, 2012

Filed under: ចំរៀង — សុផានី @ 11:12 ព្រឹក

នៅសុខៗស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាចូលចិត្តបទនេះដោយមិនដឹងខ្លួន ” ព្រោះស្រលាញ់” ដោយនីកូ ក្នុងផលិតកម្មអឹម

I. ព្រោះស្រលាញ់ ទើបបងព្រមបាត់បង់អូន ព្រោះស្រលាញ់ ចង់ឃើញអូនមានក្តីសុខ កុំថាបងចិត្តខ្មៅលាទៅមិនអោយជួបមុខ ស៊ូដើរចេញទាំងបៀមទុក្ខពេញក្នុងបេះដូង។
II. ស្អប់បងចុះ ធ្វើអោយអូនស្រក់ទឹកភ្នែក ឈឺខ្លាំងពេកខឹងខ្លួនឯងមិនអាចថែស្ងួន សង្សារអើយ ចង់កំដរអូនលុះសូន្យ…ទៅនេះសំរាប់បងថែអូនអស់ហើយ។
R. សន្យាបានទេ ថាកុំយំពេលគ្មានបងនៅក្បែរ យកបេះដូង យកចិត្តមាសមេអោយអ្នកថ្មី កុំស្រណោះមនុស្ស អឌិតដូចបងថ្វី ហេតុផលបងធ្វើដើម្បីអូនតែម្នាក់គត់់…គឺព្រោះស្រលាញ់។
III. លេបទឹកភ្នែក លាក់ទុកមិនយំមុខអូន ផ្ញើបេះដូង បងទុកផងទោះកាយឃ្លាតទៅ ជួបអូនថ្ងៃនេះ លើកចុងក្រោយហើយពៅ បើដង្ហើមបងមាន បងនៅតែស្រលាញ់អូន។ -ច្រៀង R-
ទោះបីហេតុផលយ៉ាងណាមិនខ្វល់ តែបងបានធ្វើដើម្បីមនុស្សដែលបងស្រលាញ់គ្រប់គ្រាន់ហើយ -ច្រៀង R ម្តងទៀត-
គ្រប់យ៉ាងបងធ្វើ…ហុឹម…ព្រោះស្រលាញ់អូន