ជីវិតរីករាយ-Behappy

គិតល្អ និយាយល្អ ធ្វើតែអំពើល្អ នឹងបានផលល្អ..

ពត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ខែវិច្ឆិកា 12, 2009

Filed under: អំពីខ្ញុំ — សុផានី @ 7:32 ព្រឹក

សួស្តី អ្នកទាំងអស់គ្នា‌!

នាងខ្ញុំឈ្មោះសុផានី នាងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមន្សរីករាយណាស់ដោយបានចូលរួមជាមួយ

អ្នកទាំងអស់គ្នា។

បច្ចុប្បន្ននាងខ្ញុំជានិស្សិតឆ្នាំទី៤ នៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ី អឺរ៉ុប ហើយក៍ជាបុគ្គលិកបំរើការងារ

ក្នុងក្រុមហ៊ុន INDOCHINA STAR CO.,LTD. ដែលជាក្រុមហ៊ុនបំរើសេវាកម្មនាំចេញ នាំចូល។

រូបភាពក្នុងការិយាល័យ

បើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះសេវាកម្មក្រុមហ៊ុននាងខ្ញុំ សូមទំនាក់ទនងអាស័យដ្ឋាន៖៖

#155Eo, ST. 430, SANGKAT TOMNUP TEOK
KHAN CHAMKARMON PHNOM PENH CAMBODIA
TEL: (855) 23 210 740    Fax: (855) 23 210 742
E-mail: isscam@online.com.kh

យើងខ្ញុំរង់ចាំស្វាគមន៍ដោយក្តីរីករាយ។

សូមអរគុណ!​

សុផានី

 

ថ្ងៃ 02 មករា​ 2009 ខែវិច្ឆិកា 11, 2009

Filed under: អំពីខ្ញុំ — សុផានី @ 4:31 ព្រឹក

រូបភាពខាងក្រោមនាងខ្ញុំបានថតនៅខេត្តមណ្ឌលគិរី ដែលនាងខ្ញុំផ្តិតយកនូវតំបន់ទេសចរណ៍

សំខាន់ៗ ដូចជា ទឹកជ្រោះប៊ូស្រា ភ្នំសមុទ្រឈើ ជ្រៃយស់ជាដើម…សូមចូលរួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នា។